Výsledky výtvarnej a literárnej časti Zeleného sveta nájdete TU

Vyhodnotenie Tvorivého pedagóga nájdete TU

 

25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže

 

Zelený svet 2020

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

 

Téma: Je to v mojich rukách

 

Anotácia

Sme len malým fliačikom na našej krásnej Zemi, ktorú spoločne zdieľame s rôznymi organizmami, rastlinami, živočíchmi. Máme právo objavovať, skúmať , ďalej spracovávať a používať dary prírody, nie však iba vo svoj prospech, ale v prospech všetkých. Zároveň sme povinní starať sa a chrániť prírodu. My sme Príroda, a všetko čo robíme pre ňu a proti nej, robíme v konečnom dôsledku sami sebe.

Dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu zapríčiňujú dennodenné drancovanie prírody a jej zdrojov, ktoré sa premieňajú z lokálnych problémov na globálne a ovplyvňujú život na celej Zemi. Extrémne prejavy počasia - požiare v Austrálii, topiace sa ľadovce na Severnom póle, premena lesov na plantáže monokultúr, nadmerné emisie, ohrozená biodiverzita, rieky a oceány plné plastového odpadu,...environmentálne problémy sú tu a teraz. A týkajú sa aj Slovenska!

V civilizovanom svete využívame prírodné zdroje, ktoré premieňame na tovary a služby pre svoje potreby. Tieto naše činy za sebou zanechávajú stopu na životnom prostredí. Každá táto stopa sa líši svojou veľkosťou, podľa toho akým postupom sa so zdrojmi zaobchádzalo. Spotreba vody a energie, spracovanie odpadu, prepravná vzdialenosť a mnoho iných faktorov ovplyvňuje kvalitu životného  prostredia.  Stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, akú budúcnosť chceme. Práve teraz je čas si vybrať.  Je to v tvojich rukách. Svojou troškou môže prispieť každý.

Cieľom tohto ročníka Zeleného sveta je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.  

 

Kalendár súťaže

Uzávierka prihlášok 30. november 2020
Zasadnutie poroty 1.-12. decembra 2020
Vyhlásenie víťazov súťaže december 2020

 

CENY: Podľa vekovej kategórie odovzdáme hodnotné ceny, športové veci, maliarské potreby, knižné publikácie + diplom + darčekové predmety (plne využiteľné, keďže zastávame myšlienku efektívneho využitia vecí)