ZELENÝ SVET

25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže
 

Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je Je to v mojich rukách. Poslaním súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Zelený svet už 25. rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami  a grafikami. Od roku 1996, kedy súťaž vznikla, bolo do Zeleného svetu zaslaných viac ako 77 000 výtvarných a digitálnych prác detí zo Slovenska a z ďalších krajín sveta. Súťaž sa zúčastnili aj deti z Ruska, Grécka, Poľska, Maďarska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory, Indie, Číny a Indonézie.

Slovenská agentúra životného prostredia udelí na počesť jubilejného ročníka až 25 cien.