SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOVOV ZA NAJLEPŠÍ METODICKÝ/PRACOVNÝ LIST ALEBO AKTIVITU NA TÉMU ODPAD

 

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže každý pedagogický zamestnanec v nasledujúcich súťažných kategóriách:

A) Materské školy
B) Základné školy (B1: I. stupeň, B2: II. stupeň)
C) Stredné školy

Ako sa môžeš zapojiť?

Buď tvorivý, zamysli sa nad témou odpadov a skús navrhnúť metodický či pracovný list, ktorý by ďalej mohol slúžiť ako pomôcka pre pedagógov. List môže byť vo forme aktivít, grafického spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky atď. Záleží pre ktorú kategóriu je list/aktivita venovaná. Tvorivosti sa medze nekladú. Dané aktivity a úlohy potom spracuj do priloženého formulára, ktorý nájdete v prihláške.

Ako môžeš uspieť?

Aktivity zaslané do súťaže vyhodnotí pracovný tím, odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií:

  • tvorivý prístup k danej tematike
  • aktuálnosť
  • jedinečnosť a nápaditosť
  • zrozumiteľnosť
  • formálne spracovanie

Podtémy:

Kompostovanie

Obehové hospodárstvo

Moria/rieky/oceány

Recyklácia/Triedenie odpadu

Oblečenie

Doprava

Zero waste

Problémy životného prostredia                                                         

Udržateľný rozvoj

Plasty

Minimalizácia odpadu

Iné (odpad)

 

Prečo sa zúčastniť súťaže?

  • Ukáž svoju kreativitu ostatným
  • Príležitosť porovnať svoje inovatívne postupy vo vyučovaní na danú tému s ostatnými
  • Najlepší metodický-pracovný list/aktivitu v každej súťažnej kategórii oceníme diplomom a vecnými cenami.
  • V prípade záujmu budeš môcť prezentovať svoju aktivitu na našom Festivale Šiška
  • Všetky podnetné a zaujímavé aktivity budú spracované do príručky, z ktorej budú môcť čerpať inšpirácie všetci učitelia. Odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie majú právo na  úpravu či spravovanie príspevkov