Archív starších ročníkov súťaže Zelený Svet

ROK TÉMA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV POČET SÚŤAŽNÝCH PRÁC VÍŤAZNÉ PRÁCE
2018 Zmena či premena 2671 "Premena krajiny na mesto", Romana Hirnerová
http://zelenysvet2018.sazp.sk
2017 (Ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta 4765 "Uhol pohľadu", Martin Katrušák, 17 rokov, Bratislava
http://zelenysvet2017.sazp.sk
2016 ZELENY SVET v znamení parkov a záhrad 4355 Starci v parku“, Lukáš Kastelovič, 10 rokov, Žilina
http://zelenysvet2016.sazp.sk
2015 Pohľadnica pre najdrahšieho človeka 4 358 Akvárium Cemilla Saint-Saënsa“, skupinová práca žiakov, 6-16 rokov
http://old.sazp.sk/ZelenySvet/index.html
2014 M(i)esto pre ľudí 4 385 „Bicyklovanie“, Ivan Gálik, 8 rokov, Spišská Belá
http://www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014/
2013 Moje predstavy o svete, ktorý mám rád... 4 646 „Moje slniečko“, Mia Chorogwická, 5 rokov, Spišská Belá
http://www.envirofilm.sk/enviro2013/zs/index.html
2012 Moja stopa na tejto planéte 2 620 „Orba na poli“, Michal Demko, 6 rokov, Ružomberok
http://www.envirofilm.sk/enviro2012/zelenysvet.html
2011 Lesy pre vodu a mokrade 1 024 „Bocian“ ,Timko Helexa, 6 rokov, Banská Bystrica
http://www.envirofilm.sk/enviro2011/zs-ceny.html
2010 Hlavné mesto biodiverzity 2 583 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=126
2009 Všetko je vo hviezdach 3 390 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=106
2008 Život pre budúcnosť 3 825 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=86
2007 Príroda v motívoch ľudovej rozprávky 6 109 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=9
2006 Všetkým deťom na Zemi – odkaz prírody 3 069 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=8
2005 Moje mesto, moja dedina, môj dom 3 045 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=7
2004 Krajina mojich snov 3 147 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=6
2003 Voda a jej podoby 2 000 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=5
2002 Energia pre život a jej sila 1 683 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=4
2001 Záhrada 1 870 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=3
2000 Môj priateľ strom 2 406 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=2
1999 Príroda v štyroch ročných obdobiach 2 000 http://www1.enviroportal.sk/galeria/galeria_index.php?rocnik=1
1998 Voda je život 2 000 podklady sa nezachovali
1997 Poznaj a chráň prírodu svojho okolia 4 564 podklady sa nezachovali
1996 Chceme čistú a zdravú prírodu 1 130 podklady sa nezachovali